تبلیغات
miley cyrus - مایلی در دمی در حال بیرون رفتن!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

مایلی و دمی در حال بیرون رفتن!!واییییییی اینا باهم مایلی و دمی!!!!!!!چه عجیب مگه اینا قهر نبودن!!!!وای تو این ماه مایلی هم با لیام آشتی كرد هم با دمی!!!خیلی خوبهمن كه باورم نمیشه!!!!!برای دیدن عكس ها بر روی عكس ها كیلیك كنید...!!!!!!عجبا!!!