تبلیغات
miley cyrus - مایلی در حال رسیدن به پاریس

مایلی در جال رسیدن به پاریس.وایی مایلی با كلاه خیلی ناز میشه.برای دیدن عكس ها بر روی عكس  ها كیلیك كنید...مایلی اومده به پاریس واسه فیلم بر داری واسه فیلم lol.