تبلیغات
miley cyrus - مایلی در افتتاحیه ی رستوران یونانی به نام Xandros

مایلی در افتتاحیه ی رستوران یونانی به نام Xandros. واییییی دقت کنید!!!موهای مایلی چقدر زود بلند شد!چجوریییهه من که در عجبم مایلی تازه شاید 1 ماه که موهاشو کوتاه کرده چجوری این همه زود بلند شد!