تبلیغات
miley cyrus - مایلی و آرایشگرش در حال رفتن به استودیو

مایلی و آرایشگرش در حال رفتن به استودیو.نگاه کنید دقیقا اون موهای مصنوعی مایلی سبزن دیگه بقبش موهای خودشه.یا برای بلند شدن موهاش هزینه گرده و یا هم موهاش رشد.من فکر کنم مایلی به خاطر فیلم LoL مجبور شد موهاشو کوتاه کنه شما چی فکر می کنید؟ خوبی دارن به هر حال که خیلی خیلی ناز شدهبرای دیدن عکس ها بر روی عکس ها کیلیک کنید...