تبلیغات
miley cyrus - لیست تمام کار ها و جا هایی که مایلی تو پاریس رفته

 

 

 

عکس اول:در حال رسیدن در پاریس

عکس دوم:در حال سوار شدن تو ماشین در پاریس

عکس سوم:palais tokio در پاریس

عکس چهارم:در حال خرید در پاریس

عکس پنجم:در حال تر کردن هتل در پاریس

عکس ششم:راقس در اتاق vip در پاریس

عکس هفتم:فیلم برداری از فیلم