تبلیغات
miley cyrus - مایلی در حال ساخت فیلم lol

این عكس های مایلی در حال فیلم برداری از فیلم lol.ببینید مایلی چقدز ناراحته اخییییییی.منم ناراحتم واقعا فكر نمیكردم لیام واسه چیزی به این كوچیكی بهم بزنه كاش دوباره باهم دوست بشن من كه دوست دارم لیام رو خفه كنم لیامه........................اصلا لیاقت مایلی رو نداشت من كه فكر میكنم ای لیام فقط بخاطر مایلی بود كه معروف شد و این طور رو گرفتاون دیگه فكر میكنه از مایلی معروف تره خدا كنه فقط شایه باشه و نگر نه من شخصه به خاطره همین موضوع اگه شده تا امریكا میرم حق لیام رو میزارم كفه دستشبرای دیدن عكس بر روی عكس ها كیلیك كنید...